วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

คำสั่้งแต่งตั้งโยกย้ายรองผู้บังคับการ-สาีรวัตรในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๕ (๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)

ตำรวจภูธรภาค ๕ มีคำสั่งที่ ๓๕-๔๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บังคับการถึงสารวัตรในสังกัด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นต้นไปรายละเิอียดของคำสั่้งทั้งหมดท่านสามารถคลิกดูได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น